UVJETI PRODAJE

Osnovni pojmovi

Kupac je fizička ili pravna osoba koja naručuje ili plaća uslugu dostave proizvoda putem ove internet stranice, u vlasništvu tvrtke AEON d.o.o.(u daljnjem tekstu AEON).


AEON d.o.o.
OIB: HR14902895532
1. Gajnički vidikovac 30, 10090 Zagreb, Hrvatska

email: info@aeon.hr

Ukoliko su u podacima o Kupcu upisani podaci o pravnoj osobi, tada se Kupcem smatra pravna osoba, a fizička osoba čiji su podaci uneseni smatra se ovlaštenom osobom Kupca. Kupcem se smatra osoba koja naručuje i plaća proizvod, a Primateljem se smatra osoba kojoj se proizvod isporučuje, a različita je od osobe Kupca.

Osobni podaci i poslovna sposobnost

Prihvaćanjem Uvjeta prodaje Kupac potvrđuje potpunost i istinitost podataka koje je dao o sebi, svoju poslovnu sposobnost, ovlaštenje za korištenje kreditne kartice, te da ne postoje nikakve poznate mu zapreke naručivanju i kupnji proizvoda putem AEON-a.

AEON, sukladno izjavi o privatnosti podataka, prikuplja isključivo podatke nužne za rad i izvršavanje preuzetih obveza.

Narudžba i sklapanje ugovora

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektroničkog formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili kao neregistrirani korisnik.
Naručivanje robe moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Roba se naručuje elektronskim obrascem3. Ukoliko prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene artikle, isporučit će one koje može, a o roku isporuke ostatka će pismenim putem obavijestiti Kupca. Kupac može prihvatiti ili otkazati isporuku preostalih artikala. Ukoliko kupac nema e-mail adresu, bit će obaviješten telefonskim putem.

Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine: kreditnom ili debitnom karticom za koju AEON ima sklopljen ugovor o prihvaćanju, e-bankingom, općom uplatom i pouzećem.

  • ax_jamstvo.gif mastercard_securecode.gif visa23.gif Maestro50.gifNarudžba se smatra zaprimljenom:


u slučaju plaćanja e-bankingom, općom uplatom – u trenutku kada AEON  elektroničkim putem zaprimi narudžbu.

U trenutku kada narudžba bude zaprimljena, AEON će elektroničkim putem u obliku e-pošte obavijestiti Kupca o tome da je narudžba zaprimljena odnosno da je proizvod naručen.

U slučaju plaćanja kreditnom karticom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada AEON dobije potvrdu predautorizacije kartice Kupca na iznos narudžbe te kada se potvrdi da je naručeni proizvod raspoloživ na skladištu.

U slučaju plaćanja e-bankingom i općom uplatom ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada AEON zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen.

Ako naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, AEON će obavijestiti Kupca da proizvod trenutačno nije raspoloživ te ga izvijestiti o roku u kojem je proizvod dobavljiv.

Naručeni proizvod, ovisno o tome je li dostupan na skladištu, AEON isporučuje u najkraćemu mogućem roku.

Ako je proizvod naručen, a kao način plaćanja odabran e-banking ili opća uplata, AEON se obvezuje rezervirati proizvod na skladištu 1 radni dan. Nakon isteka roka od primitka narudžbe, AEON ne jamči raspoloživost proizvoda.

Izjava o sigurnosti

WSPay primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između WSPay sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

  • T-com.gif
  • ax_jamstvo.gifmastercard_securecode.gifverified_by_visa.jpg

Naplata/autorizacija

Sva će plaćanja biti izvršena u HRK (hrvatskim kunama).
U slučaju plaćanja kreditnom karticom, e-bankingom i općom uplatnicom troškovi uplate i/ili međubankarske transakcije nisu uključeni u cijenu.

Pravo na raskid ugovora

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu AEON d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i AEON d.o.o., a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem AEON web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu AEON d.o.o. na jedan od slijedećih načina:
· odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik AEON webshopa,
· odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik AEON webshopa,

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, AEON d.o.o zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između AEON d.o.o i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:
- ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
- ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
- ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,
- ako je predmet Ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke te
- ako je predmet Ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti AEON d.o.o o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na AEON d.o.o, 1. Gajnički vidikovac 30, 10090 Zagreb) ili elektroničkom poštom na info@aeon.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.


Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada AEON d.o.o. zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca AEON d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

AEON d.o.o. zadržava pravo terećenja kupca za iznos manipulativnih troškova povrata koji iznose 10% vrijednosti vraćenog proizvoda odnosno minimalno 100 kn. 

AEON d.o.o. utvrđuje uvjete povrata odnosno postotke umanjenja vrijednosti proizvoda uslijed korištenja. Postotak umanjenja: Neoštećena ambalaža – neotvaran proizvod 0%, Oštećena ambalaža – otvaran proizvod 10%, bez originalne ambalaže 25%, proizvod korišten 50% - 100% ovisno o procjeni štete od strane službenog servisa.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu AEON d.o.o., 1. Gajnički vidikovac 30, 10000 Zagreb, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je AEON d.o.o., uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora javi putem maila na info@aeon.hr

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti AEON-u i iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio AEON o jednostranom raskidu Ugovora.

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje.

h) U slučaju materijalnih nedostataka prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. 

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. proizvod je slomljen, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže, odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene. 

i) Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list, račun i originalnu ambalažu. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

Podaci o proizvodima

Podaci o proizvodima temelje se na dostupnim podacima dobavljača. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanim na stranici, AEON zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. U slučaju nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Proizvođač i AEON ne snose odgovornost, pravnu ili inu, za moguće pogrešne informacije i posljedice njihove interpretacije.

Raspoloživost proizvoda

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi koje je moguće naručiti putem aplikacije web trgovine, te proizvodi koji nisu raspoloživi na skladištu, ali su dobavljivi u naznačenom roku, navedenom na stranici detalja samog proizvoda. Proizvodi koji se ne mogu naručiti putem aplikacije web trgovine journey-liquids.com nisu dobavljivi i nisu na raspolaganju za isporuku.

Dostava

Proizvode je moguće naručiti za dostavu na području Republike Hrvatske odnosno za međunarodnu dostavu, prema uvjetima koji vrijede za svako područje dostave.
Dostava na području Republike Hrvatske obavlja se putem dostavnih službi. Međunarodna dostava predmet je dogovora kupca i AEON-a.
U cijenu dostave uključeno je pakiranje proizvoda.

U cijenu proizvoda nije uključena dostava, osim ako nije drukčije naznačeno (naznaka – dostava besplatna). Besplatna dostava vrijedi samo na području Republike Hrvatske.
AEON se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 15 radnih dana od dana sklapanja ugovora, osim ako nije drugačije ugovoreno.
Dostava se obavlja prema uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Ako se proizvod koji je upućen Kupcu odnosno Primatelju vrati AEON jer dostavna služba nije uspjela izvršiti dostavu, Kupac će o tome biti obaviješten e-poštom te će mu biti ponuđene sljedeće mogućnosti: da se naručeni proizvod, na zahtjev Kupca e-poštom, ponovo dostavi na adresu Kupca odnosno Primatelja, ili, da se naručeni proizvod preuzme na adresi AEONa uz prethodni telefonski dogovor o terminu preuzimanja.

Kada AEON putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, odnosno Primatelju, Kupac, odnosno Primatelj, dužan je preuzeti proizvod potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.

Nedostaci na proizvodu

Na zamjenu neispravnih proizvoda imate pravo ako je na proizvodu vidljivo da greška nije nastala neispravnim korištenjem već da je došlo do greške u proizvodnji ili pakiranju. Kupci su dužni o svom trošku neispravnu robu dostaviti nama, a daljnja rješavanja reklamacije, kao i povrat iste ide na naš trošak. 

D.O.A. (defective on arrival) označava garanciju koja vrijedi u slučajevima kad korisnik zaprimi naručenu robu i primjeti da je ona oštećena i neupotrebljiva. Potrebno je istu odmah reklamirati na info@aeon.hr i poslati na adresu 1. Gajnički vidikovac 30, 10090 Zagreb, uz obavezno predočenje računa, jer D.O.A. vrijedi 24 sata od dana kad je račun kreiran. U protivnom garanciju ne možemo priznati. Ukoliko je artikl kupljeni na prodajnom mjestu, vrijedi jednaka D.O.A. garancija, te je potrebno artikl reklamirati unutar 24 sata!

Robu namijenjenu za povrat složite u originalnu ambalažu i obavezno priložite narudžbu i fakturu uz robu. Molimo Vas da ne zaboravite priložiti originalne dokumente i ambalažu jer bez njih nažalost nismo u mogućnosti zamijeniti robu.

AEON ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju za manja oštećenja na proizvodima koje su nastale kao posljedica dostave robe putem dostavne službe ako oštećenja ili manji nedostaci ne utječu na osnovna svojstva i upotrebljivost proizvoda.

AEON ne odgovara Kupcu odnosno Primatelju ako tehničke mogućnosti opreme Kupca odnosno Primatelja nisu dovoljne za ispravno korištenje proizvodom, te ako Kupac odnosno Primatelj, proizvod koriste na neodgovarajući način.

U slučaju nedostataka na proizvodu Kupac može raskinuti ugovor samo ako je prethodno dao Prodavatelju naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.

Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Conversion statement

All payments will be effected in Croatian currency. The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Croatian kuna according to the current exchange rate of the Croatian National bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Ostali uvjeti

Prema Zakonu o zaštiti potrošača maloljetne osobe ili potpuno poslovno nesposobne osobe ne mogu obavljati kupnju na daljinu, to mogu učiniti samo njihovi zakonski zastupnici.

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (N.N.79/2007), glava VII. - Ugovor sklopljen na daljinu, od Članka 36. do Članka 55. Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje preko internet trgovine WWW.journey-liquids.com. Prodavatelj je tvrtka AEON d.o.o. , 1. Gajnički vidikovac 30, 10000 Zagreb.

Sve cijene iskazane su u Hrvatskim Kunama i uključuju PDV. Trudimo se dati što bolji i točniji opis i sliku. Unatoč tome, ne možemo garantirati da su svi navedeni podaci i slike aparata u potpunosti točni. Ukoliko, zbog greške ili previda, cijena objavljena u Web Shopu nije ispravna ili je u međuvremenu promjenjena, zadržavamo pravo na izmjenu. AEON d.o.o. zadržava pravo da Vas informira o promjeni ili ispravnosti cijene te da Vam pruži priliku da potvrdite ili otkažete svoju narudžbu.

U SLUČAJU NEMOGUĆNOSTI ISPORUKE TRAŽENIH ARTIKALA TVRTKA AEON D.O.O. OBVEZNA JE VRATITI SVA UPLAĆENA SREDSTVA UPLATITELJU (KUPCU) KOJA JE ISTI POLOŽIO NA RAČUN TVRTKE U SVRHU KUPNJE SPORNIH ARTIKALA.

Primjena Uvjeta prodaje

Korištenjem usluga AEONa prihvaćate ove Uvjete prodaje. Ako niste suglasni s Uvjetima, nemojte koristiti ove stranice niti putem njih naručivati proizvode.

Ova internet trgovina organizirana od strane AEON d.o.o. je online trgovina i ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove internet stranice, te korištenjem informacija s ove internet stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Internet stranice AEONa mogu sadržavati linkove na stranice u vlasništvu trećih osoba. Iste koristite na vlastitu odgovornost, te se AEON ne može držati odgovornim za eventualnu štetu nastalu na taj način.

Prihvačanjem ovih Uvjeta prodaje Kupac pristaje na njihove odredbe te prihvaća da one čine sastavni dio ugovora.

Reklamacije

Reklamacije uvažavamo prema specifikaciji proizvođača za proizvod koji ste kupili. Servis i rezervne dijelove osigurava ovlašteni zastupnik za Hrvatsku. Neispravni uređaj možete odnesti direktno u ovlašteni servis ili ga donijeti kod nas u poslovnicu nakon čega ćemo ga mi proslijediti u ovlašteni servis. Mi nismo ovlašteni servis i ne utvrđujemo da li je neki proizvod ispravan ili ne niti odlučujemo o tome da li će biti zamijenjen/popravljen, sve reklamacije proslijeđujemo u ovlaštene servise. Prilikom prijave neispravnog proizvoda obavezno priložiti kopiju računa, jamstveni list, opis kvara te kompletnu dokumentaciju i orginalnu ambalažu. U jamstvo ne ulaze oštećenja nastala nestručnim rukovanjem, mehanička oštećenja, oštećenja zbog udara groma, prevelikog napona ili ishabanosti uređaja.
Kupac prilikom uručenja kupljene robe treba provjeriti sadržaj pošiljke za sve pripadajuće dijelove navedene u specifikaciji proizvođača. U slučaju nedostataka molimo da nas obavijestite što je ranije moguće, a najkasnije u roku 48 sati od preuzimanja kupljene robe. Naknadne reklamacije ne možemo uvažiti.

Jamstvo privatnosti

Jamčimo za sigurnost i tajnost svih podataka o naručitelju. Podaci moraju biti potpuni i vjerodostojni. Obvezujemo se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN br. 103/2003 i 118/2006. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. AEON web jamči da osobni podaci korisnika Web trgovine neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga.

Rješavanje sporova

Eventualne sporove Prodavatelj i Kupac nastojati će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u mjestu sjedišta prodavatelja.

Izmjene

AEON web zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas obratite se na naše kontakte sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Web trgovine.

Pitanja i prijedlozi

Imate li kakvih pitanja ili prijedloga molimo kontaktirajte nas na:
e-mail: info@aeon.hr
telefon: 091 4000 278

Elektronska komunikacija

Posjećivanjem ove internet trgovine komunicirate elektronskim putem. Time prihvaćate da svi sporazumi, obavijesti, priopćenja i ostali sadržaji koji su vam dostavljeni elektronskim putem zadovoljavaju pravne okvire kao da su ostvareni u pisanom obliku.

01.01.2016.


Po čl. 8 Zakona o zaštiti potrošača AEON Vam omogućuje da svoje pisane prigovore šaljete na:
AEON d.o.o.
1. Gajnički vidikovac 30, 10090 Zagreb
Servis za kupce
e-mail: aeon@aeon.hr
tel: 091 4000 278
Na sve vaše primjedbe obvezujemo se odgovoriti u roku od 15 dana

Vaš AEON team